ผลงานนักเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/01/2013
ปรับปรุง 25/07/2016
สถิติผู้เข้าชม 36439
Page Views 48030
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2555

จำนวนข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET  จำแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้

ประจำปีการศึกษา 2555 (สอบเดือน ก..56)

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

ข้อ

คะแนน

สาระที่ 1  การอ่าน

             มาตรฐาน ท 1.1

20

 

40.00

สาระที่ 2  การเขียน

             มาตรฐาน ท 2.1

13

13.00

สาระที่ 3  การฟัง การดู และ                  การพูด

             มาตรฐาน ท 3.1

7

7.00

สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษา

             มาตรฐาน ท 4.1

25

25.00

สาระที่ 5วรรณคดีและวรรณกรรม

           มาตรฐาน ท 5.1

15

15.00

รวม

80

100.00

จำนวนเวลาที่ใช้สอบ

2 ชั่วโมง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.46 KB
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2556,12:10   อ่าน 623 ครั้ง
ห้องเรียนครูชุติมา  จันทร์เทพ  โรงเรียนสตรีพังงา  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา