ผลงานนักเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/01/2013
ปรับปรุง 25/07/2016
สถิติผู้เข้าชม 36676
Page Views 48289
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจกิจกรรมเครื่องแบบ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมเครื่องแบบ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ผู้บังคับบัญชาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.6 ปีการศึกษา 2555
 
                          1. ครูพงศธร     คณีกุล                 หัวหน้า
                          2. ครูพัชรีพร   วาสะศิริ
                          3. ครูชูศรี       ภู่ทอง
                          4. ครูชุติมา     จันทร์เทพ
                          5. ครูปาจรีย์   เยาดำ
 
ผู้บังคับบัญชาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4 ปีการศึกษา 2556
 
                          1. ครูผดุง         ละเอียดศิลป์          หัวหน้า
                          2. ครูพัชรีพร     วาสะศิริ
                          3. ครูชูศรี         ภู่ทอง
                          4. ครูอนันต์       ชโลธร
                          5. ครูชุติมา       จันทร์เทพ
 
 
 
ห้องเรียนครูชุติมา  จันทร์เทพ  โรงเรียนสตรีพังงา  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา