รวมข้อสอบ O-NET ม.6
สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล
ตารางสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เอกสารสำหรับติวออนไลน์วิชาภาษาไทย Brand's Summer Camp
ติวออนไลน์Brand's Summer Camp 27th 1ตค.58 สอนโดย อ.กิจมาโนชญ
ติวออนไลน์Brand's Summer Camp 27th 3ตค.58 สอนโดย อ.นิทัศน์
ติวออนไลน์Brand's Summer Camp 27th 6ตค.58 สอนโดย อ.วรธน
เตรียมพร้อมสอบ O-NET
คลิกดาวน์โหลด >>> ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2558
คลิกดาวน์โหลด >>> ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2552
ห้องเรียน 233
บทอาขยาน
กิจกรรมชุมนุม สมุดทำมือ
กิจกรรมเครื่องแบบ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
การเขียนแผนที่ความคิด
แบบฟอร์มโครงงาน
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1
วิชา การสื่อสารและการนำเสนอ is2 ม.2
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไป
แบบฟอร์มโครงการ
กาพย์เห่เรือ
สามก๊ก
แบบคัดไทย
ฟร้อนท์ TH SarabunPSK
ผลงานนักเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/01/2013
ปรับปรุง 12/09/2016
สถิติผู้เข้าชม 47435
Page Views 62888
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจกิจกรรมเครื่องแบบ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมเครื่องแบบ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ผู้บังคับบัญชาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.6 ปีการศึกษา 2555
 
                          1. ครูพงศธร     คณีกุล                 หัวหน้า
                          2. ครูพัชรีพร   วาสะศิริ
                          3. ครูชูศรี       ภู่ทอง
                          4. ครูชุติมา     จันทร์เทพ
                          5. ครูปาจรีย์   เยาดำ
 
ผู้บังคับบัญชาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4 ปีการศึกษา 2556
 
                          1. ครูผดุง         ละเอียดศิลป์          หัวหน้า
                          2. ครูพัชรีพร     วาสะศิริ
                          3. ครูชูศรี         ภู่ทอง
                          4. ครูอนันต์       ชโลธร
                          5. ครูชุติมา       จันทร์เทพ
 
 
 
ห้องเรียนครูชุติมา  จันทร์เทพ  โรงเรียนสตรีพังงา  ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง  จ.พังงา